Meme Cerrahisi

Op. Dr. Gulden Ozden

Yaşamına Değer Kat.

Bize Ulaşın

0544 502 16 26
Uygulamalar

Meme Cerrahisi Nedi̇r ?

Meme cerrahisi, memede tespit edilen kitlelerin biyopsisi, çıkarılması, çıkarılan tümörün oluşturduğu boşluğun doldurulması, kanserli hastalarda bölgesel lenf bezlerinin kontrol edilmesi ve kanserli lenf bezlerinin çıkarılması işlemlerini yapmaktadır. Fark edilen her kitlenin cerrahi olarak çıkarılmasına gerek yoktur. Muayene ve gerekli görülen tetkiklerle değerlendirilen kitle, içerisinde sıvı bulunan basit bir kist ise bunun çıkarılmasına gerek yoktur. Çok büyük ve ağrılı kistlerin, nadiren enjektörle boşaltılması gerekebilir. Büyük boyutlara ulaşmamış ,iyi huylu olduğundan emin olunan tümörler de (fibroadenom, lipom, hamartom vs.) takip edilebilir.
 
Genç kadınlarda sık görülebilen iyi huylu meme tümörler fibroadenom adını alır. Bunlar genellikle 2 cm altında ve düzgün sınırlıdır, 6 ayda bir yapılan ultrason ve fizik muayene ile takip edilebilirler. Hızlı büyümeleri ve şekil düzensizlikleri varsa biyopisi yapılır. Şüpheli olan tümörlerin çıkartılmaları ve patolojik incelemelerinin yapılması gerekir.

Meme cerrahisinde memeyi nasıl koruyoruz?

Memedeki kitle cerrahi olarak tamamen çıkarılmalı, meme kanserli dokudan temizlenmelidir. Bu ameliyat sırasında birlikte çalışılan patoloji uzmanı memenin tümörden tamamen temizlenip temizlenmediğine karar verir. Tümör çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan boşluk, çevredeki meme dokusu ve diğer dokular tarafından doldurularak memenin estetik görünümü düzeltilir. Bazı durumlarda memenin tamamen boşaltılması, meme derisi, meme başı ve halkasının bir zarf şeklinde korunması mümkün olabilir. Bu durumda ekibimizde bulunan plastik cerrahi uzmanı tarafından protez kullanılarak memenin yeniden yapılması (rekonstrüksüyon) mümkündür. Onkoplastik cerrahi sayesinde aynı memede birbirine yakın olan fazla sayıdaki kanserli dokular çıkarılmakta ve böylece meme korunabilmektedir.
 
Onkoplastik meme cerrahisinde uyguladığımız yeni bir yöntem ise mini latissimus dorsi kası /flebi denilen yöntemdir.
Bu teknikte tümör temizlendikten sonra ortaya çıkan boşluk, koltuk altındaki kas dokusu olan latissimus dorsi kası ile doldurulmaktadır.
İletişim formu
Daha Fazla Bilgi Almak İçin Bize ulaşın

Sıkça Sorulan Sorular

Meme cerrahisinde bekçi lenf düğümünü bulma yöntemini yaklaşık 20 yıldır başarı ile uygulamaktayız. Bu yöntemde meme başı arkasına ve meme dokusu içerisine verdiğimiz mavi boya ve radyo aktif maddenin koltuk altında ulaştığı ilk lenf bezi çıkarılarak patoloji uzmanına verilmektedir. Ameliyat sırasında bekçi lenf düğümünü değerlendiren patolog, kanser hücrelerinin geldiğini belirtirse, o zaman koltuk altındaki diğer lenf bezleri de çıkarılmaktadır. Eğer bu lenf bezine tümör hücreleri gelmemiş ise, diğer lenf bezlerinin çıkarılmasına gerek kalmamaktadır. Koltuk altındaki tüm lenf bezlerinin alınmaması kolda lenfödem gelişme ihtimalini azaltmaktadır.

Memenin kötü huylu hastalıklarında koltuk altı lenf düğümlerinden meme ile ilgili olanların (düzey I-II ve gerektiğinde düzey III) çıkartılmasıdır.

 Rutinde uygulanmaz. Uygulandığı durumlar:
– Muayenede ya da görüntülemede saptanmış patolojik lenf düğümü varlığında
– Ameliyat öncesi iğne ile ya da ameliyatta sentinel lenf nodu biyopsisi ile koltuk altında tutulum olduğunun görülmesi halinde
– Sentinel lenf nodu biyopsisinde koltuk altında boyalı lenf nodu bulunmaması halinde

Aksiller diseksiyon sonrası kolun travma ve enfeksiyondan korunması gerekir. % 1-5 arası değişen oranlarda kolda şişme (lenfödem) gelişebilir.

 • Memenin kötü huylu hastalıklarında memenin tamamının üzerindeki cilt ve meme başı ile birlikte alınması “basit mastektomi” olarak adlandırılır.
 • Meme cildi korunup meme başı ile birlikte meme dokusunun çıkartılması ise “subkutan mastektomi” dir. Eş zamanlı protez (implant) ile rekonstrüksiyon planlandığında uygulanır.
 • Koltuk altındaki lenf düğümlerinin meme, meme cildi ve meme başı ile birlikte çıkartılması ise “modifiye radikal mastektomi” dir.
 • Hastalık memede çok odaklı ise, lezyon meme boyutlarına göre çok büyükse, hasta kalan meme dokusunu takip etmek ya da radyoterapi almak istemiyorsa basit mastektomi gündeme gelir. Koltuk altı tutulumu tespit edilen vakalarda ameliyat modifiye radikal mastektomi şeklinde uygulanır.
 • Mastektomilerde eş zamanlı ya da ameliyat sonrası uygun dönemde kendi dokuları ile ya da protezle (implant) yeni meme yapılabilir (rekonstrüktif cerrahi).
 • Memede şüphe uyandıran lezyonların tanı koymak amacı ile bir kısmının (insizyonal biyopsi) ya da genellikle tamamının (eksizyonal biyopsi) çıkartılmasıdır.
 • Ameliyat esnasında patolojik inceleme (frozen inceleme) yapılarak tanı konabilir ve aynı seansta tedavi de tamamlanır.
 • Lezyon muayenede hissedilemiyorsa eksizyonel biyopsi öncesi radyolojik yöntemlerle işaretleme yapılır.
 • Kemoterapisi uzun sürecek hastalarda ve damar yolu problemi olan hastalarda uygulanabilir.
 • Subclavian ven içine bir kanül yerleştirilir, kemoterapi cilt altına konulan hazneye uygulanır.
 • Her tedavide damar bulma sorunu ortadan kalkar.

Blog